Memberships

Live & online contactmomenten

  • 8x kennissessie per jaar
  • 2x netwerkevent per jaar


Thema & speerpunten

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Netwerken
  • Inspireren


Online diensten

  • Nieuwsbrief
  • Website met het laatste nieuws
  • Community app

Toelatingscriteria:

  • Werkzaam in de evenementenbranche
  • Maximale leeftijd is 35 jaar

Verlenging / Opzegging:

Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Opzeggingen diende derhalve vóór 1 oktober van het lopende jaar schriftelijk te worden gemeld. Mail naar: team@g-14.nl.


G14 is een club waar kennis uitwisseling centraal staat. Indien er meldingen worden gemaakt van actieve sales activiteiten wordt het lidmaatschap ingetrokken.